• Home
 • Posts RSS
 • Comments RSS
 • Edit
 • YOURSELF, You Decide

  Wednesday, June 15
  Kita ingin dikenal sebagai siapa? Persoalan ini bukan memaksudkan bahawa kita (saya dan teman-teman) perlu mempopularkan diri. Sekali-kali tidak! Sehari-hari, kita pasti akan bertemu dengan manusia yang lain, maka mungkin saja pada pertemuan pertama mereka sudah membuat penilaian terhadap keperibadian kita.
  Kebiasaannya, kita mengenal manusia dengan perlakuan mereka, atau juga melalui sesuatu yang menjadi kebiasaannya, atau karakternya, atau sesuatu yang sering dilakukannya.

  Misalnya, kita mengenal manusia yang berhati lembut, kerana dia senang sekali mengungkapkan perasaannya dengan menangis. Kita mengenal manusia yang lucu, kerana perkataannya, perbuatannya, dan pemikirannya yang lucu.

  Seharusnya, kita juga sedar kerana kita dikenali kerana kebiasaan kita. Segala perbuatan kita sudah cukup untuk kita mewaspadai apa yang kita lakukan.

  Ketika kita menyebut nama Abu Bakar as Siddiq, kita pasti akan teringat akan kejujurannya, ketsiqohannya kepada Rasulullah, tadhiyahnya. Berbicara pula mengenai Umar al Khattab, kita mengingatinya dengan keadilan, ketegasan, dan keberaniannya. Kita mengenali Uthman dengan sifat pemalu dan kedermawanan, manakala Ali bin Abi Thalib pula dikenali dengan keberanian, ilmu, dan kegemarannya berpuasa pada hari yang terik dalam jihad fi sabilillah. Begitu juga dengan kenalnya kita kepada para sahabat yang lainnya dengan ahsanu ‘amala masing-masing.

  Sekali lagi kita bertanya kepada diri sendiri, kita ingin dikenali sebagai siapa?
  Mungkin terlalu jauh untuk memiliki keperibadian seperti para sahabat, apatah lagi untuk memiliki keindahan peribadinya Rasulullah SAW. Tetapi, tidak bermaksud kita melupakan misi untuk menjadikan mereka uswah dan qudwah.

  “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

  (QS Al Ahzab, 33:21)

  Sekarang bagaimana? Apakah kita mahu mencelup diri dengan celupan pemimpin-pemimpin dunia, atau tokoh-tokoh dunia, ataukah dengan celupan daripada artis-artis dunia ketika ini? YOURSELF, you decide.

  Saya mengingatkan kepada diri dan teman-teman, jadilah diri sendiri dengan celupan Allah bermodelkan Rasulullah SAW.

  “Sibghah (celupan) Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadaNya lah kami menyembah.”
  (QS Al Baqarah, 2:138)

  Bagaimana untuk menjadi diri sendiri dengan celupan Allah bermodelkan Rasulullah? Maafkan saya, sekiranya boleh ditanyakan, apakah nama saudara? Maka, untuk menjadi diri sendiri, jadilah seperti nama saudara. Sekiranya nama saudara bermaksud seorang penyaksi ataupun seorang yang mati syahid, maka berusahalah untuk merealisasikannya kerana kita sudah punya kekuatan terhadapnya. Kekuatan? Ya, KEKUATAN kerana ibubapa, dan manusia lainnya sering mendoakan kita. Lalu, bagaimana pula mahu mencelup diri dengan celupan Allah bermodelkan Rasulullah? Baiklah, cuba kita memeriksa kembali syahadah kita berserta hak-haknya (saya membiarkan teman-teman untuk memeriksa syahadah menggunakan kaedah self-checking). Insha Allah, kita pasti memahami makna ‘Celupan Allah bermodelkan Rasulullah’.
  Menanam karakter melalui pembiasaan adakalanya memerlukan pemaksaaan. Namun, pemaksaan akan terlihat indah apabila sudah dicelup dengan warna yang ceria kerana ia sudah menjadi karakter.

  Menjadi kewajipan kita semua dalam membina ‘izzah, persembahan akhlak kita adalah persembahan manusia yang sebenar. Ini adalah kaedah utama dalam mengajak kepada ‘Amar ma’aruf nahi mungkar’, dalam erti kata lain, kita semua adalah du’at.

  “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’aruf, dan mencegah dari yang mungkar; Merekalah orang-orang yang beruntung.”

  (QS Al Imran, 3:104)

  Memetik sedikit peringatan daripada al Imam al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, terdapat bermacam-macam akhlak yang harus menghiasi seorang muslim, antara lain:
  • Sabar
  • Siddiq
  • Zuhud
  • Rasa takut dan penuh pengharapan
  • Taqwa dan wara’
  • Syukur dan redha
  • Sentiasa bertaubat


  Kita ingin dikenal sebagai siapa? YOURSELF, you decide. Kita berharap setiap perilaku, perasaan, pemikiran, dan keyakinan menjadi ahsanu amala kita. Setiap orang memiliki ahsanu amala yang berlainan sesuai dengan pemberian Allah terhadap potensi diri masing-masing. Tugas kita adalah untuk menggalinya dan menjadikannya sebagai ikon diri kita dihadapan Allah. Insha Allah.

  Refleksi Diri: Tidak mengapa sekiranya teman-teman dikategorikan sebagai manusia yang bersikap PELIK atau ANEH atau juga perkataan lain daripada rakan sebaya saya UNIK, tetapi jangan dibiarkan kepelikan, keanehan, keunikan tersebut berada di luar landasan ketetapan Allah.

  “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakkan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

  (QS Al Israa, 17:70)

  Wallahua’alam bishowab wa astaghfirullah al adzeem.

  0 comments:

  Post a Comment

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...